Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις

Δρυόπων 23
118 52 Αθήνα

Τηλέφωνο 210 27.72.170, 213 03.83.347
Κινητό τηλέφωνο 6977 269.284
Φαξ 215 50.51.171

%70%72%6F%74%65%63%74%6F%72%68%65%61%6C%74%68%40%68%6F%74%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Μυοκτονίες από την εταιρία Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR στην Αθήνα


myoktonies

Το πρόβλημα των τρωκτικών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων καθώς και για την ασφάλεια των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτά.

Η εταιρεία μας αφού ελέγξει τους χώρους που έχουν προσβληθεί, καταγράφει τούς πληθυσμούς και κατόπιν εφαρμόζει μυοκτονία με τρωκτικοκτόνα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΑΤ. Τα δολώματα τοποθετούνται σε δολωματικούς σταθμούς υψηλής ασφαλείας με κλειδί ώστε να μην έχουμε την εξόντωση άλλων ζώων μη στόχων ή ακόμα την επαφή με το φάρμακο από παιδιά. Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται με σήμανση σε σημεία που αποτελούν περάσματα και αριθμούνται.

Σε χώρους τροφίμων και όπου αλλού απαιτείται η μη χρήση τρωκτικοκτόνων τοποθετούνται ειδικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων με κολλητικές επιφάνειες.

Τέλος η τακτική παρακολούθηση των δολωματικών σταθμών, ο έλεγχος και η αντικατάσταση των δολωμάτων, μας εξασφαλίζει την επιτυχία της εφαρμογής.