Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις

Δρυόπων 23
118 52 Αθήνα

Τηλέφωνο 210 27.72.170, 213 03.83.347
Κινητό τηλέφωνο 6977 269.284
Φαξ 215 50.51.171

%70%72%6F%74%65%63%74%6F%72%68%65%61%6C%74%68%40%68%6F%74%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Πιστοποιήσεις | Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – PROTECTOR στην Αθήνα


Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και οι εφαρμογές των εργασιών μας είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το σύστημα HACCP όπου απαιτείται (χώροι τροφίμων).

Παράλληλα εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM Intergrated Pest Management) και εκπονεί μελέτες HACCP σε χώρους παραγωγής επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων και ποτών.


Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις