Απολυμάνσεις – Ιοκτονίες από την Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR στην Αθήνα

Απολύμανση για κορωνοϊό COVID-19

Η εταιρεία μας με 35 και πλέον έτη εμπειρίας και καινοτομίας στον απαιτητικό χώρο των απολυμάνσεων, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της εμπλουτίζοντας συνεχώς τις τεχνικές υποδομές της και εναρμονίζοντας τις μεθόδους της με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο. Σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και ιδρυμάτων υψίστης υγειονομικής σημασίας όπως χειρουργεία, ΜΕΘ ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων και κλινικών, δημοτικές αγορές τροφίμων κλπ.. Τα άριστα αποτελέσματα των εφαρμογών μας έχουν πιστοποιήσει πολλάκις κορυφαία ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur).

Από την εξάπλωση την πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας βρεθήκαμε εξαρχής στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισής της, πραγματοποιώντας εφαρμογές ιοκτονίας τόσο σε δημόσιες εγκταταστάσεις, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, σε επαγγελματικούς χώρους, αλλά και κατ’ οίκον.

Η μέθοδος που χρησιμοποείται είναι αυτή της ψυχρής εκνέφωσης (ULV fogger) μέσω ειδικών ηλεκτροστατικών εκνεφωτήρων

Με την εν λόγω μέθοδο επιτυγχάνεται η ηλεκτρική φόρτιση του ψεκαστικού διαλύματος, ούτως ώστε τα ηλεκτρικά φορτισμένα μικροσταγονίδια του διαλύματος ιοκτόνου να κατανέμονται ομοιόμορφα, ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες επιφάνειες. Αυτό στην πράξη σημαίνει βελτιστοποίηση του αποτελέσματος με ταυτόχρονη μείωση του απαιτούμενου χρόνου εφαρμογής.

Ο χώρος δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μία ώρα από την ολοκλήρωση της εφαρμογής ενώ δεν απαιτείται πλύσιμο των απολυμασμένων επιφανειών σε πλήρη συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία περί θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας

Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ..

Οι χώροι εργασίας, τα μέσα μεταφοράς και εν γένει οι χώροι με υψηλή επισκεψιμότητα ενδείκνυται να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλες οι εφαμοργές απολύμανσης-μικροβιοκτονίας πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο συνεργείο μας, πάντα με επίβλεψη επόπτη Δημόσιας Υγείας, ενώ γίνονται όλες οι αναγκαίες υποδείξεις και συμβουλές υποστήριξης του αποτελέσματος προς τον πελάτη.

Aπολύμανση της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου για COVID-19
Απολύμανση του Εθνικού Αστεροσκοπείου για COVID-19
Απολύμανση χειροργείου με σύστημα Sanosil HaLo