Η Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – PROTECTOR δίνει έμφαση στους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης των υγειονομικών προβλημάτων (έντομα, παράσιτα, τρωκτικά, μικρόβια, χημικοί ρύποι κ.α.) σε χώρους ομαδικής διαβίωσης και σε χώρους όπου απαιτείται αυξημένη φροντίδα καθώς υπάρχει η παρουσία παιδιών, ηλικιωμένων ή σε χώρους όπου η υγιεινή είναι προαπαιτούμενο μέλημα (προπαρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση τροφίμων)

Για το λόγο αυτό έχουμε επενδύσει σε σύγχρονο καινοτόμο εξοπλισμό παρακολουθώντας παγκοσμίως τα τελευταία επιστημονικά νέα όσων αφορά νέες οικολογικές και πρωτοποριακές μεθόδους για την εξυγίανση και καταπολέμηση παρασίτων.

Σήμερα λοιπόν διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα απεντόμωσης, απολύμανσης και εξυγίανσης χώρων και αντικειμένων.