Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις

 
Τηλέφωνο 2102772170
 
Κινητό τηλέφωνο 6977269284
 
Φαξ 2155051171
 
 
 
 
 

Μυοκτονίες από την εταιρία Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR στην Αθήνα

 
 
Μυοκτονίες
 
 
 
Το πρόβλημα των τρωκτικών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, καθώς και για την ασφάλεια των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτά.

Η εταιρεία μας αφού ελέγξει τους χώρους που έχουν προσβληθεί, καταγράφει τους πληθυσμούς και κατόπιν εφαρμόζει μυοκτονία με τρωκτικοκτόνα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΑΤ.
 
 
 
 
Τα δολώματα τοποθετούνται σε δολωματικούς σταθμούς υψηλής ασφαλείας με κλειδί ώστε να αποφευχθεί άλλων ζώων και να αποτραπεί η επαφή τους με τα παιδιά. Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται με σήμανση σε σημεία που αποτελούν περάσματα και αριθμούνται.

Σε χώρους τροφίμων και όπου αλλού η χρήση τρωκτικοκτόνων δεν ενδείκνυται, τοποθετούνται ειδικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων με κολλητικές επιφάνειες.

Τέλος, η τακτική παρακολούθηση των δολωματικών σταθμών, ο έλεγχος και η αντικατάσταση των δολωμάτων, μας εξασφαλίζει την επιτυχία της εφαρμογής.