Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις

 
Τηλέφωνο 2102772170
 
Κινητό τηλέφωνο 6977269284
 
Φαξ 2155051171
 
 
 
 
 

Πιστοποιήσεις | Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – PROTECTOR στην Αθήνα

 
Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και οι εφαρμογές των εργασιών μας είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το σύστημα HACCP όπου απαιτείται (χώροι τροφίμων).

Παράλληλα εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM Intergrated Pest Management) και εκπονεί μελέτες HACCP σε χώρους παραγωγής επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων και ποτών.